SOSYAL SORUMLULUK

Çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuz:

Tüm Özyer Group çalışanları arasında, din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, yaş gibi özellikler ile ilgili ayrımcılık yapılmasını kabul etmemek ve çalışanların tüm farklılıkları ile beraber uyum içerisinde, insancıl, sağlıklı, güvenli şartlarda ve adil bir yönetimle çalışmasını sağlamak. Sosyal hayatlarında da mutlu bireyler olabilmelerini ve kendilerini geliştirebilmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

Müşterilerimize karşı sorumluluğumuz:

Dürüstlük ve güven prensiplerimizden ödün vermeyerek, müşterilerimize hizmet vermek. Şeffaf yönetim anlayışı ile taleplerine en doğru şekilde karşılık vermek.

Topluma karşı sorumluluğumuz:

Gücümüzü aldığımız Türkiye ekonomisinin gelişimine en iyi şekilde katkıda bulunmak. Hizmet götürdüğümüz bölgelerde istihdamı artırarak toplumun refah seviyesini yükseltebilmek.

Ülkenin, bölgelerin ve şehirlerin toplumsal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurmak, bu değerlere uygun hareket etmek.

Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkısı olacak projelere destek vermek.

Özyer Group bu bakış açısı ile Fethiye ilçe merkezinde cami ve okul inşaatları yaptırmakta, ayrıca her sene verdiği burslar ile öğrencilere destek olmaktadır.